बंद

    २५.०१.२०२०: भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.

    प्रकाशित तारीख: January 25, 2020

    २५.०१.२०२०: भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.