बंद

  मा.राज्यपाल यांची भूमिका

  सांविधानिक

  थोडक्यात राज्यपाल यांची भूमिका
  (तपशीलवार आणि अधिप्रमाणित माहितीसाठी कृपया भारताचे संविधान पहा)
  अनुच्छेदनिहाय सूची (भारताचे संविधान यामधून) *

  Chancellor

  The Governor is the Chancellor of the Universities in Maharashtra and exercises powers delegated under the Maharashtra University Act, 1984 and the Statutes of the University. There are 20 Universities in Maharashtra.

  Name of University and List of Nominated members
  Sr No. Name of University Website Address/ URL List of Nominated members
  1 University of Mumbai http://www.mu.ac.in List of Members [पीडीएफ,433 KB]
  2 Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University http://www.nagpuruniversity.ac.in List of Members [पीडीएफ, 429 KB]
  3 Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University http://www.bamu.ac.in List of Members [पीडीएफ, 428 KB]
  4 Swami Ramanand Teerth Marathwada University ,Nanded http://www.srtmu.ac.in List of Members [पीडीएफ, 401 KB]
  5 North Maharashtra University, Jalgaon http://www.nmu.ac.in List of Members [पीडीएफ, 431 KB]
  6 Sant Gadge Baba Amravati University http://www.sgbau.ac.in List of Members [पीडीएफ ,401 KB]
  7 Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur http://www.sus.ac.in List of Members [पीडीएफ , 269 KB]
  8 SNDT Women’s University http://www.sus.ac.in List of Members [पीडीएफ,485 KB]
  9 Shivaji University , Kolhapur http://www.unishivaji.ac.in List of Members [पीडीएफ, 406 KB]
  10 Gondwana University , Gadchiroli http://www.unigug.ac.in List of Members [पीडीएफ, 401 KB]
  11 Savitribai Phule Pune University http://www.unipune.ac.in List of Members [पीडीएफ, 406 KB]
  12 Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) , Nashik http://www.muhs.ac.in List of Members [पीडीएफ, 314 KB]
  13 Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University Lonere, District-Raigad. http://www.dbatu.ac.in List of Members [पीडीएफ ,210 KB]
  14 Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik http://www.ycmou.ac.in List of Members [पीडीएफ , 233 KB]
  15 Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek http://www.sanskrituni.net List of Members [पीडीएफ, 206 KB]
  16 Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur. http://www.mafsu.in List of Members [पीडीएफ, 293 KB]
  17 Mahatma Phule Krishi Vidypeeth, Rahuri http://www.mpkv.ac.in List of Members [पीडीएफ ,297 KB]
  18 Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola http://www.pdkv.ac.in List of Members [पीडीएफ ,297 KB]
  19 Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani http://www.vnmkv.ac.in List of Members [पीडीएफ ,297 KB]
  20 Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli http://www.dbskkv.org List of Members [पीडीएफ ,297 KB]

  Statement showing date of appointment of Vice-Chancellors and Pro-Vice-Chancellors of Non-Agricultural Universities and Vice-Chancellors of the Agricultural Universities. [पीडीएफ , 692 KB]

  पदसिद्ध

  • राज्यपाल, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलपती आहेत आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 1984 व विद्यापीठाच्या परिनियमांन्वये सोपवलेले अधिकार वापरतात.
  • राज्यपाल, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, महाराष्ट्र शाखा, याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
  • राज्यपाल, माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांचे पुनर्वसन व पुनर्रचना यासाठी विशेष निधी याचे अध्यक्ष आहेत.
  • राज्यपाल, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूरचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत.
  • राज्यपाल, पंचम जॉर्ज मेमोरिअल, आनंद निकेतन मुंबईचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत.
  • राज्यपाल, थिऑसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्व्हीस मुंबईचे प्रमुख आश्रयदाते आहेत.

  विकास मंडळे

  विकास मंडळांच्या योजना व त्यांची कामगिरी
  विकास मंडळ स्थापन करण्यामागची पार्श्वभूमी

  विकास मंडळांच्या अधिसुचना
  अधिसुचना दि. १४ सप्टेंबर २०१८ – विकास मंडळांच्या सदस्यांच्या मानधन व बैठक भत्यामध्ये सुधारणा [पीडीएफ, 36.7 KB]
  राज्यपालांची विशेष जबाबदारी
  विकास मंडळ योजनेची काही महत्त्वाची कामगिरी
  विकास मंडळांचे कार्यक्रम
  निदेशांवरील पार्श्वभूमी विषयी टीप [पीडीएफ, 42 KB]
  राज्यपालांचे निर्देश

  • 2002-03

  वार्षिक योजना २००२-०३ बाबतची विवरणपत्रे [पीडीएफ, 107 केबी ]
  वार्षिक योजना २००२-०३ बाबतचे निदेश [पीडीएफ, 102 केबी ]

  • 2003-04

  वार्षिक योजना 2003-04 बाबतची विवरणपत्रे [पीडीएफ,55 KB]
  वार्षिक योजना २००3-०4 बाबतचे निदेश [पीडीएफ,101 KB]

  • 2004-05

  Annexures for AP 2004-05 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 40 KB]
  DIRECTIVES for AP2004-05 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 38 KB]
  Annexures for AP 2004-05 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 46 KB]
  DIRECTIVES for AP 2004-05 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 38 KB]

  • 2005-06

  Annexures for AP 2005-06 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 43 KB]
  DIRECTIVES for AP 2005-06 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 47 KB]
  Annexures for AP 2005-06 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 47 KB]
  DIRECTIVES for AP 2005-06 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 27 KB]

  • 2006-07

  Annexures for AP 2006-07 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे)[पीडीएफ, 99 KB]
  DIRECTIVES for AP 2006-07 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे [पीडीएफ, 74 KB]
  Annexures for AP 2006-07 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 44 KB]
  DIRECTIVES for AP 2006-07 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 32 KB]

  • 2007-08

  Annexures for AP 2007-08 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 66 KB]
  DIRECTIVES for AP 2007-08 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 44 KB]
  Annexures for AP 2007-08 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 97 KB]
  DIRECTIVES for AP 2007-08 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 37 KB]

  • 2008-09

  Annexures for AP 2008-09 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 128 KB]
  DIRECTIVES for AP 2008-09 (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 275 KB]
  Annexure – A for AP 2008-09 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 42 KB]
  Annexure – B for AP 2008-09 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 29 KB]
  DIRECTIVES for AP 2008-09 (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 125 KB]

  • 2009-10

  वार्षिक योजना 2009-10 बाबतचे निर्देश (सिंचन क्षेत्रासाठीचे) [पीडीएफ, 289 KB]
  वार्षिक योजना 2009-10 बाबतचे निर्देश (इतर अनुशेष क्षेत्रांसाठीचे) [पीडीएफ, 131 KB]

  • 2010-11

  वार्षिक योजना 2010-11 बाबतचे निर्देश [पीडीएफ, 275 KB]

  • 2011-12

  वार्षिक योजना 2011-12 बाबतचे निर्देश संबंधित पत्र
  [पीडीएफ, 178 KB]

  वार्षिक योजना 2011-12 बाबतचे निर्देश [पीडीएफ, 312 KB]

  • 2012-13

  वार्षिक योजना 2012-13 बाबतचे निर्देश [पीडीएफ, 157 KB]

  • 2013-14

  वार्षिक योजना 2013-14 बाबतचे निर्देश [पीडीएफ, 152 KB]

  • 2014-15

  वार्षिक योजना 2014 -2015 बाबतची विवरणपत्रे [पीडीएफ, 222 KB]
  वार्षिक योजना 2014-2015 बाबतचे निर्देश [पीडीएफ, 96 KB]

  • 2015-16

  वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाबाबत महाराष्टाचे राज्यपाल यांचे निर्देश.[पीडीएफ, 196 KB]

  • 2016-17

  वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाच्या प्रदेशनिहायसंवतिरणाकरिता, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील नियम ७ अन्वये महाराष्टाचे राज्यपाल चे. विद्यासागरराव यांनी दिलेले निर्देश.[पीडीएफ, 220 KB]

  • 2017-18

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे निदेश वर्ष 2017-18 [पीडीएफ, 882 KB]

  • 2018-19

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे निदेश वर्ष 2018-19 [पीडीएफ, 298 KB]

  • 2019-20

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे निदेश वर्ष 2019-20 [पीडीएफ, 381 KB]

  • 2020-21

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सन २०२०-२०२१ करीता निर्देश. [पीडीएफ, 473 KB]

  आदिवासी बहुल भागांच्या विकासाची विशेष जबाबदारी आणि आदिवासी कक्ष