बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  पेसा नुसार विविध कायद्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांवर इएनव्हीआरओ अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(626 KB)
  सक्सेना अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जिल्हे यांचे जनगणना निर्देशक 16/12/2019 Selected Census Indicators for Scheduled Area districts
  भूसंपादन कायद्यातील नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – कलम ४१ आणि ४२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादना बाबत महसूल आणि वन विभागाच्या सुचना, दि. १० डिसेंबर १९९७ चे परिपत्रक
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(70 KB)
  कातकरी समोरील सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  टीआयएसएस मुंबईतर्फे आदिवासी उपयोजनावर निदान अभ्यास
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  राज्यपालांचे सचिवालय
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(177 KB)
  राज्यपालांचा परिवार
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(152 KB)
  अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(67 KB)
  अधिसूचना दि. ९ मे २०१७ – महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२ अ मध्येच फेरबदल- ग्रामसभा अनुसूचित क्षेत्रांतील गायरान जमिनी जतन, सुरक्षित आणि व्यवस्थापन करण्यास सक्षम.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(691 KB)