बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  राजभवन अभिलेखागारामध्ये उपलब्ध कागदपत्रांची सूची पहा(7 MB)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(7 MB)
  अनुकंपा प्रतिक्षा सुची (गट – क व गट – ड ) पहा(1 MB)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  राजभवन अभिलेखागारामध्ये उपलब्ध कागदपत्रांची सूची पहा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा
  सर्वसमावेशक सेवा पुरविणे बाबत जाहिरात २०२३-२४. पहा(2 MB)
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१८-२०१९
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(4 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१९-२०२०
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(4 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१६-२०१७
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१७-२०१८
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१५-२०१६
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१४-२०१५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१३-२०१४
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१२-२०१३
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)