बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  प्राची जांभेकर यांच्या नियुक्तीचा आदेश 30/03/2020 पहा(291 KB)
  राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक यांच्या नियुक्तिचा आदेश 24/03/2020 पहा(732 KB)
  राजपत्र दि. १३ मार्च २०२०: एमडीबी अध्यक्षांचा राजीनामा पहा(86 KB)
  राजपत्र दि. 29 ऑगस्ट 2019 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 ची अधिसुचना आणि तदनंतरच्या अधिसूचनामध्ये सुधारणा पहा(66 KB)
  आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत कार्यालयीन आदेश 14/02/2020 पहा(5 MB)
  अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही. पहा(67 KB)
  महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण आणि आंशिक अनुसूचित भाग असलेले तालुके पहा(17 KB)
  राज्य आदिवासी सल्लागार परिषद पुनर्घाटन – आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. ४ फेब्रुवारी २०१६ पहा(2 MB)
  महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी उप योजना क्षेत्र – आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. ९ मार्च १९९० पहा(694 KB)
  आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. २१ एप्रिल २०१५ – राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% निधी थेट देणयाबाबत पहा(504 KB)
  ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. २३ नोव्हेंबर २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील बाांबू कापणी व विक्री प्रक्रिया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे पहा(291 KB)
  ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. ३१ मार्च २०१५ – अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) बाांबू कापणी व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करुन योग्य तो निर्णय घेणेबाबत पहा(195 KB)