बंद

    शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला पुष्पांजली वाहून राज्यपालांनी अभिवादन केले