Close

    22.02.2021 : Governor presides over 16th Convocation of Solapur University

    22.02.2021 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत सोलापूर विदयापीठाचा १६ वा दीक्षांत समारोह संपन्न