Close

    06.12.2020 : Governor releases Diwali Issue and pats TV journalists for work during Covid pandemic

    राज्यपालांच्या हस्ते 'न्यूजरूम लाइव्ह' दिवाळी अंकांचे प्रकाशन ; करोना काळातल्या कामाबद्दल पत्रकारांना शाबासकी