Close

    MLA Mangal Prabhat Lodha called on Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan, Mumbai.