बंद

    ०४.१२.२०१९: स्वीडनचे राजे कार्ल (सोळावे) गुस्ताफ आणि महाराणी सिल्विया यांची राज्यपाल भेट.