बंद

    ३०.१२.२०१९ : शपथविधी:- २५ सदस्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची तर १० सदस्यांना राज्यमंत्री पदाची शपथ