बंद

    13.02.2022: राष्ट्रपतींचे प्रस्थान, राज्यपालांकडून निरोप

    President of India departs; seen off by Governor