बंद

    १६ .०८.२०२१: राज्यपाल चालत जाऊन प्रसिद्ध सिंहगड किल्ल्याला (कोंढाणा) भेट देऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आठवणी जागवल्या.

    sihgad