बंद

    राजभवनचे जमादार, श्री विलास रामचंद्र मोरे यांना सेवानिवृत्तीबददल राज्यपाल यांच्या हस्ते भावपुर्व निरोप देण्यात आला.