बंद

    नेदरलँड्सचे राजे विलेम-अलेक्झांडर आणि राणी मेक्सिमा यांनी राज्यपाल यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.