बंद

    राष्ट्रपती यांच्या सुचनेनुसार गठीत करण्यात आलेल्या सहा राज्यपालांच्या कृषी विषयक समितीची बैठक कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे संपन्न झाली.