Close

    31.12.2020 : Governor felicitates Corona Warriors of Ganesh Mandals

    ‘मनुष्यरूपी गणेशाची‘ सेवा केल्याबद्दल राज्यपालांची गणेशोत्सव मंडळांना कौतुकाची थाप