Close

    11.07.2021 : Governor releases Annual Report of Dr Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratishthan

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान संस्थेच्या २०१५-२० कालावधीच्या पंचवार्षिक अहवालाचे प्रकाशन