बंद

    अधिसूचना दि. २३ नोव्हेंबर २०१६ – राजपत्र दि.जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये गृह विभागातील पोलीस पाटील पद समाविष्ट करणे.

    अधिसूचना दि. २३ नोव्हेंबर २०१६ – राजपत्र दि.जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये गृह विभागातील पोलीस पाटील पद समाविष्ट करणे.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    अधिसूचना दि. २३ नोव्हेंबर २०१६ – राजपत्र दि.जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये गृह विभागातील पोलीस पाटील पद समाविष्ट करणे.
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(40 KB)