बंद

    राजभवनातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत

    राजभवनातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    राजभवनातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत 27/01/2021
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(623 KB)