बंद

    आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. २१ एप्रिल २०१५ – राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% निधी थेट देणयाबाबत

    आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. २१ एप्रिल २०१५ – राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% निधी थेट देणयाबाबत
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. २१ एप्रिल २०१५ – राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% निधी थेट देणयाबाबत
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(504 KB)