बंद

    अधिसूचना दि. १५ ऑक्टोबर २०१६ – महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादन मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ यातील फेरबदल गौण वनोत्पादनाबाबत सर्व निर्णय ग्रामसभा किंवा तिची समिती घेईल.

    अधिसूचना दि. १५ ऑक्टोबर २०१६ – महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादन मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ यातील फेरबदल गौण वनोत्पादनाबाबत सर्व निर्णय ग्रामसभा किंवा तिची समिती घेईल.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    अधिसूचना दि. १५ ऑक्टोबर २०१६ – महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादन मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ यातील फेरबदल गौण वनोत्पादनाबाबत सर्व निर्णय ग्रामसभा किंवा तिची समिती घेईल.
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(741 KB)