बंद

    अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही.

    अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही.
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(67 KB)