Skip Navigation Linksमुख्य पृष्ठ > वेबसाइट धोरण

वेबसाइट धोरण[परत जा]

अटी आणि शर्ती

राजभवन महाराष्ट्र संकेतस्थळाची सामग्री व्यवस्थापित करीत आहे.

या वेबसाइटवरील सामग्रीची अचूकता आणि चलन सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले असले तरी ते कायद्याचे विधान म्हणून मानले जाऊ नये किंवा कोणत्याही कायदेशीर हेतूंसाठी वापरले जाऊ नये.

कुठल्याही घटनेत, राजभवन महाराष्ट्र कोणत्याही मर्यादेशिवाय, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा हानी, किंवा वापरातून उद्भवणा , किंवा उपयोगाच्या नुकसानीसह उद्भवणार्‍या कोणत्याही खर्चास, तोटा किंवा नुकसानीस जबाबदार असणार नाही. या पोर्टलच्या वापराच्या बाहेर किंवा संबंधात.

या पोर्टलवर समाविष्ट केलेल्या इतर वेबसाइटचे दुवे केवळ सार्वजनिक सोयीसाठी प्रदान केले गेले आहेत. आम्ही अशा लिंक केलेल्या पृष्ठांच्या उपलब्धतेची हमी कधीही देऊ शकत नाही.

या अटी व शर्ती भारतीय कायद्यानुसार चालवल्या जातील आणि ठरवल्या जातील. या अटी व शर्तींनुसार उद्भवणारा कोणताही वाद हा भारतीय कोर्टाच्या अखत्यारित असेल.

कॉपीराइट धोरण

या संकेत स्थळावरील माहिती संकलित केली गेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरुपात किवा माध्यमात, कुठलीही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता यईल. माहिती जशी आहे, तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी. तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही. जेव्हा या माहितीचे किवा सामग्रीचे प्रकाशन किवा वापर कराल त्या वेळेस स्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे. ह्या संकेत स्थळावरील माहितीचे पुनर्मुद्रण करण्याची अनुमतीमध्ये या संकेत स्थळावरील माहितीचा विस्तार करू शकत नाही जे की त्रयस्थ पक्षाचे सर्वाधिकार धोरण म्हणून ओळखले जाते. या प्रकारच्या सामग्रीचे पुनर्मुद्रण करायच्या अधिकारासाठी सर्वाधिकार धोरण धारकाशी संपर्क साधावा.

गोपनीयता धोरण

हे संकेतस्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनी क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. जर हे संकेतस्थळद्वारे आपल्याला वैयक्तिक माहिती देण्याची विनंती केली असेल, तर आपल्याला अशी माहिती का घेतली जाते आहे त्याचा उद्देश स्प्ष्ट दिला जाईल उदा. प्रतिक्रिया अर्ज. आणि आपली वैयक्तिक माहिती संरक्षित करण्यासाठी पर्याप्त सुरक्षिततेच्या उपाययोजना घेतल्या जातील. आम्ही ह्या संकेतस्थळावरील कोणत्याही वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीची विक्री कोणत्याही तृतीय पक्ष (सार्वजनिक / खाजगी) करीत नाही किंवा सामायिक करीत नाही. या संकेतस्थळावर प्रदान केलेली कोणतीही माहिती नुकसान, गैरवापर, अनधिकृत प्रवेश किंवा प्रकटीकरण, फेरबदल किंवा विनाश यापासून संरक्षित केली जाईल. आम्ही भेटी दिलेल्या पृष्ठांबद्दल विशिष्ट माहिती गोळा करतो जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल,आय. पी. एड्रेस, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ, भेटी दिलेल्या पृष्ठ इ. या संकेत स्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो.

हायपर लिंकिंग धोरण
बाह्य वेबसाइट्स / पोर्टल्सवरील दुवे

या संकेतस्थळावर अनेक ठिकाणी आपल्याला इतर संकेतस्थळाचे / पोर्टल्सचे दुवे सापडतील. हे दुवे आपल्या सोयीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. आम्ही हमी देऊ शकत नाही की हे लिंक्स सर्व वेळ काम करतील आणि जोडलेल्या पृष्ठांची उपलब्धता यावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नाही.