Skip Navigation Linksमुख्य पृष्ठ > बातमी > बातमीचे तपशील

बातमीचे तपशील [परत जा]छापाprint

17.03.2016

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाच्या प्रदेशनिहाय संवतिरणाकरिता, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील नियम ७ अन्वये महाराष्टाचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी दिलेले निर्देश.

click here to open